Toimintaperiaatteet

Välittävä ja kuunteleva 

Mökkirannassa
Mökkirannassa

Lasten- ja nuortenkoti Pääskylässä

Kasvatuksemme on yksilöllistä, ohjaavaa ja voimavarakeskeistä, ja tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren positiivista kasvua omien vahvuuksien kautta. Yksikössämme on käytössä lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen malli ( https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-866-1), jota toteutetaan kiinteänä osana arkea.

Pyrkimyksemme on rakentaa läheiset ja turvalliset suhteet lapsen lähipiirin kanssa ja tukea uusien ihmissuhteiden syntymistä sekä säilyttämistä.

Meillä noudatetaan säännöllisiä ja terveellisiä elämäntapoja. Lapsia rohkaistaan harrastuksiin omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti ja pyrimme löytämään jokaiselle mielekestä tekemistä.

Teemme lapsille ja nuorille hoito- ja kasvatussuunnitelman, jota päivitetään säännöllisesti yhdessä lapsen, hänen läheistensä sekä sosiaalityöntekijän kanssa. Itsenäistyvälle nuorelle laadimme itsenäistymissuunnitelman nuoren kanssa yhteistyössä. Tarjoamme myös jälkihuoltoa.

Kasvatuksemme kulmakiviä ovat luottamuksellisen suhteen rakentaminen, yksilöllinen tukeminen, kunnioittava suhtautuminen sekä turvallisen ympäristön tarjoaminen.

"Hiljaa ja hellästi puhallan
näin saatan sinut lentoon.
Lämmintä tuulta tarvitset ja
voimaa siipeen hentoon.
Matkaasi ohjaa maailman tuulet ja
ne sinua vahvistaa.
Kasvavat siivet niin vahvat ja suuret,
ne sinua kannattaa"
- Tuula Huuskonen-