Lasten- ja nuortenkoti Pääskylä

Turvallinen kasvuympäristö 

Täällä eletään turvallista ja tavallista  arkea

Meillä keskitytään tukemaan lasten ja nuorten yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Pääskylässä on erityisosaamista ja kokemusta psyykkisistä haasteista, neurologisista vaikeuksista, kehitysvammatyöstä ja perheyhteistyöstä lasten ja nuorten kasvuun liittyen.

Tarjoamme turvallisen ja virikkeellisen kodin sekä kasvuympäristön, jossa kunnioitetaan lapsen yksilöllisyyttä ja osallistetaan lapset oman arjen suunnittelemiseen sekä toteuttamiseen.

Pääskylä sijaitsee lapsiperheiden suosimalla haja-asutusalueella lähellä Siilinjärven keskustaa, joka tarjoaa lapsille mahdollisuuden rauhalliseen ja luonnonläheiseen arkeen, sekä monipuolisiin harrastusmahdollisuuksiin.

Pääskylän sisääntulo
Pääskylän sisääntulo

Toiminta
Toiminta-ajatuksenamme on tarjota huostaanotetuille ja avohuollon tukitoimena sijoitetuille lapsille ja nuorille eheyttäviä kokemuksia, pysyvyyttä antava turvallinen koti sekä läsnäoleva aikuisten tuki huomioiden jokaisen yksilölliset tarpeet.

Työmme on tavoitteellista ja  kasvatus tapahtuu yhdessä tekemisen sekä elämisen kautta lapsia osallistavalla otteella.

Kirsikkapuut kukkivat
Kirsikkapuut kukkivat

Perheyhteistyö

Toteuttamamme perheyhteistyö rakentuu kuulemisen, kunnioittamisen ja molemminpuolisen luottamuksen periaatteille sekä lasten että heidän lähiomaistensa kanssa.

Osallistamme lasten omaisia säännöllisen yhteydenpidon avulla sekä ottamalla huomioon heidän mielipiteensä lasten kasvatuksessa.

Toimintaamme kuuluu myös tuen tarjoaminen kotiharjoittelujen ajalle.

Mökkilaituri
Mökkilaituri

Yhteistyökumppanit

Teemme tiivistä yhteistyötä lasten lähiverkoston ja sijoittajakunnan sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Toimimme myös yhteistyössä Siilinjärven terveyskeskuksen, Kys lasten ja nuorten poliklinikoiden ja Julkulan sairaalan, sekä aluehallintoviraston, lähialueen oppilaitosten, työ- ja elinkeinotoimiston sekä kansaneläkelaitoksen kanssa.

Ota meihin yhteyttä